Cursos disponibles

Les Bones Pràctiques de Manipulació d'Aliments i la Higiene són essencials per prevenir la propagació de la Covid-19

Es consideren manipuladors d'aliments totes aquelles persones que, per raó de la seva activitat laboral, tenen contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei.


logo_ipss